Park prirode Blidinje se nalazi u Bosni i Hercegovini u području visokog gorja središnjih Dinarida, i obuhvaća područje planinskih masiva Čvrsnice i Vrana. Administrativno je u sastavu općina PosušjeTomislavgradProzor-RamaJablanica te grada Mostara. Zbog geomorfoloških osobina, bogatstva biljnog i životinjskog svijeta te prekrasnih krajobraza na dan 30. ožujka 1995. godine Blidinje je proglašeno parkom prirode. U jedinstvenom prirodnom arealu koji sadrži mnoge endemske vrste biljnog i životinjskog svijeta do danas je evidentirano oko 1500 biljnih vrsta, od čega više od 200 endemskih, subendemskih i reliktnih vrsta. U parku se nalazi najveće stanište endemskog bjelokorog bora munike.

  Galerija
  Venue Details
  Događaji na lokaciji
  Možda pronađete događaj koji vam odgovara
  14. srpnja 2019.
  Nakon svoja tri uspješno realizirana izdanja brdsko biciklistička utrka "XCM Herzegovina" u svom četvrtom izdanju ulazi u UCI kalendar i seli se na novu lokaciju.
  Završeno